Onderzoek


Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij de oorzaak aantreft. De oorzaak van een klacht kan bv., bij chronische rugpijn, soms wel eens liggen in een vastzittend gewricht in de schedel, in de buik, wervelkolom of voet, waar de patiënt geen weet van heeft.
 
Er vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats op de beweeglijkheid van de drie onderling afhankelijke systemen (bewegingsapparaat, inwendige organen, cranio-sacraal systeem). Tijdens dit onderzoek worden de gegevens genoteerd, waarna de gegevens op hun onderlinge samenhang getest worden.

De gegevens (osteopathische dysfuncties) zijn verhoogde spanningen, verminderde beweeglijkheden van weefsels, organen, gewrichten, vliezen, etc. in uw lichaam. Bij het onderzoek wordt er gekeken welke dysfuncties invloed op andere dysfuncties hebben. Vanuit deze onderlinge verbanden, wordt gekeken naar het ontstaan, maar ook naar het voorkomen van uw klachten. Uw lichaam geeft als het ware zelf aan, waar de oorzaak / oorzaken van uw klachten zitten. Deze resultaten worden genoteerd.

Op basis van de ziektegeschiedenis en de gevonden resultaten wordt een behandelplan opgesteld.